Premium zostało wycofane z bota

Wszystkie polecenia wyymagające ulepszenia zostały odblokowane.